Firma REKONT s.r.o. pôsobí v oblasti stavebníctva od roku 2008.

Zaoberá sa reštaurovaním kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia.

REKONT s.r.o. dodáva kompletné realizácie umelecko remeselných prác a obnov historických aj nových exteriérov a interiérov. Predovšetkým sa jedná o štukatérske, kamenícke, maliarske a pozlacovačské práce.


NAŠE SLUŽBY

Reštaurovanie štukových omietok a výzdob.

Zhotovovanie dekoračných a úžitkových výrobkov zo sadry a cementu.

Reštaurovanie a zhotovovanie kamenných prvkov.

Výzdoba nových exteriérov a interiérov.

Reštaurovanie historických predmetov, z kovu a dreva, a historických malieb.